Owi er liten og sterk. Den skarpe, nedtrekte kanten gjev downlighten karakter, og reduserar samtidig blending og lysstøy. Owi gjev rommet ei lun og rolig atmosfære.

Squary er like liten og sterk som Owi– men ikkje fullt så rund i kanten. Den er kvadratisk, med ein skarp nedtrekt kant som reduserar blending og lysstøy. Squary gjev rommet ei lun og rolig atmosfære.

Tubo har ein markert nedtrekt kant på 60 mm som gjev blendingsreduksjon og karakter.

Blocky vil prege rommet den står i. Med sitt enkle og reine uttrykk passar den inn i dei fleste miljø.