GF design
Gunnar Fjellestad

Om GF design

GF design har base i Bergen og er ei ein-mannsbedrift etablert av meg sjølv, Gunnar Fjellestad. Eg har teknisk bakgrunn som elektroinstallatør der lysplanlegging var ei av hovudoppgåvene. Sidan 2010 har eg vore engasjert i tv-programmet Tid for hjem på TV2. Gjennom desse virka har eg fått dyrka interessa mi for lys, og opparbeidd meg god kunnskap innan fagfeltet.

Min motivasjon er å skape solide belysningsanlegg som gjev ein god balanse mellom brukar, rom og lys. Eg vil hjelpe privatpersonar og bedrifter med å ta bevisste val i forhald til eigne ønsker og behov – og tilbyr tenester innan lysdesign, produktdesign og el-installasjon.

Lysdesigntenesta er landsdekkande og det er ikkje alltid nødvending med befaring. Har du gode teikningar og klare tankar om innhald kan vi kommunisere via telefon og e-post.

Ta gjerne kontakt for pristilbod!

Sida er under løpande utvikling, følg med!

GF Design

Kristian Bingsvei 47
5073 Bergen
Gunnar Fjellestad
Mob: 458 38 935
gunnar@gfdesign.no
www.gfdesign.no